لیست فایل ها - صفحه 2

معاونت در جرم

بررسي معاونت در جرم طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كيفرشناسي در قانون ايران

بررسي كيفرشناسي برطبث قانون قانون جمهوري اسلامي ايران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنايي با جرم پولشويي

آشنايي با جرم پولشويي در حقوق ايران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي موانع مبازه با قاچاق كالا در مرز بازرگان

بررسي موانع مبازه با قاچاق كالا در مرز بازرگان.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حمل و تحويل تحت نظارت محموله در بستر جهاني شدن بزهكاري

حمل و تحويل تحت نظارت محموله، مقتضيات و موانع در بستر جهاني شدن بزهكاري.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي انواع مجازات ها در حقوق كيفري ايران

بررسي انواع مجازات ها در حقوق كيفري ايران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي مولفه هاي موثر در بزهكاري اطفال

بررسي مولفه هاي موثر در بزهكاري اطفال

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي جوانب قتل شبه عمد در آيه 92 سوره مباركه نساء

قتل شبه عمد، حد فاصل قتل عمدي و قتل خطايي.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل برائت و موارد عدول از آن

اصل برائت اصلي بنيادي و اساسي در جامعه.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل