فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

نصاب شهادت در حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات

نصاب شهادت در حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سقط جنین از نظر جامعه شناسی جنایی

سقط جنین از نظر جامعه شناسی جنایی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صلاحيتهاي كيفري بين الملل در قانون جزايي فرانسه و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب 92

صلاحيتهاي كيفري بين الملل در قانون جزايي فرانسه و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رشوه در فقه اسلامي و قوانين ايران.

بررسي جرم رشوه در فقه اسلامي و قوانين ايران.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راههاي پيشگيري از جرم، تعدد وتكرار آن در ابعاد فردي واجتماعي

راههاي پيشگيري از جرم، تعدد وتكرار آن در ابعاد فردي واجتماعي

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرائمي عليه زنان و مردان در ق.م.ا ايران

لواط، مساحقه و تفخيذ جرائمي عليه زنان و مردان در حقوق جزاي ايران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معاونت در جرم

بررسي معاونت در جرم طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كيفرشناسي در قانون ايران

بررسي كيفرشناسي برطبث قانون قانون جمهوري اسلامي ايران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنايي با جرم پولشويي

آشنايي با جرم پولشويي در حقوق ايران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی